Verkeerswerkblaadje: voorrang (3e graad)

 • L
10 mei 2017

Voorrang

Onderaan kun je een werkblaadje downloaden rond het thema 'voorrang', een leuk intermezzo voor leerlingen van het vijfde of zesde leerjaar! De juiste antwoorden en feedback geven we mee in dit artikel.

Volg de verkeerstrap

Oplossing: verkeerslichten - verkeersborden - verkeersregels

Voorrang op een bord

Oplossing: F-H-E-B-G-C-D

Voorrang op de fiets

In de situaties op de foto’s heb je enkel voorrang op het doorlopend fietspad (eerste foto)

Feedback:

1.       Doorlopend fietspad:

Het fietspad is het deel van de openbare weg dat voor fietsers is voorbehouden. Het wordt aangegeven door het verkeersbord D7 of door twee evenwijdige, witte onderbroken strepen. Als deze strepen doorlopen op een kruispunt, heb je voorrang. De voorrang van rechts geldt dan NIET.
Loopt het fietspad niet door aan een kruispunt, dan moet je als fietser voorrang verlenen aan verkeer dat van rechts komt. Hieronder zie je twee situaties waarbij het fietspad NIET doorloopt: op de eerste foto geeft het verkeersbord aan dat het fietspad opnieuw begint na het kruispunt. Op de tweede foto zie je een fietssuggestiestrook, geen fietspad.

2.       Fietsoversteekplaats:

Als er in de omgeving een oversteekplaats voor fietsers (witte blokken op de rijbaan) aanwezig is, dan moet je deze gebruiken. Je hebt op deze oversteekplaats voor  fietsers geen voorrang. Je moet dus vertragen en zo nodig stoppen om het verkeer op de rijbaan voorrang te verlenen. Begeef je steeds voorzichtig op de oversteekplaats.

3.       Met de fiets op het zebrapad:

Een zebrapad geeft voorrang aan voetgangers die de straat aan het oversteken zijn of die op het punt staan de straat over te steken, maar niet aan fietsers. Iemand die met de fiets aan de hand stapt, wordt in het verkeersreglement als een voetganger aanzien. In dat geval heb je dus wel voorrang aan een zebrapad. Het is niet verboden om te fietsen op een zebrapad. Fietsers moeten er wel voor zorgen dat ze daarbij de voetgangers niet hinderen. Bovendien hebben zij dan, in tegenstelling tot de voetgangers, geen voorrang op het naderende verkeer. En daar is een goede reden voor: een voetganger stapt maximaal 5 km/u, als je het zebrapad nadert op je fiets, rijd je makkelijk 15  tot 20 km/u/ een automobilist heeft dus veel minder tijd om je op te merken en te stoppen.

4.       Fietssuggestiestrook:

Een fietssuggestiestrook heeft geen wettelijke status maar wil een aantal dingen bekomen:

 • het benadrukken van de aanwezigheid van fietsers
 • het visueel versmallen van de weg zodat de snelheden lager gaan liggen
 • fietsers de juiste plek op de rijbaan laten innemen

Het aanbrengen van belijning is wettelijk niet toegestaan. Ook het gebruik van een rode kleur wordt afgeraden om verwarring met fietspaden te voorkomen.

Verkeerstekens

Oplossing: 1-d, 2-b, 3-a, 4-c

Quiz

Je komt met de fiets aan een kruispunt met het omcirkelde bord. Wat moet je doen?

 1. Op het kruispunt moet ik voorrang verlenen aan iedereen die van rechts komt.
 2. Op het kruispunt is het zeer gevaarlijk, dus ik stop.
 3. Dit is een voorrangsweg, dus ik heb voorrang op het volgende kruispunt.

Feedback: het driehoekige bord met een x herinnert de bestuurders eraan dat op het volgende kruispunt de voorrang van rechts geldt. Als er iemand van rechts komt, moet jij dus voorrang verlenen.

Je rijdt op een fietspad en komt het omcirkelde bord tegen. Wat betekent dit?

 1. Ik nader een smalle zijstraat.
 2. Aan de volgende zijstraat is het heel gevaarlijk.
 3. Aan de volgende zijstraat heb ik voorrang.

Feedback: het bord geeft aan dat je op het volgende kruispunt voorrang hebt. Bestuurders die van rechts komen, moeten jou voorrang verlenen.

Hier zijn geen verkeerslichten of -borden. Fietser 1 en 2 komen op hetzelfde moment aangereden. Wie heeft voorrang?

 1. Fietser 1.
 2. Fietser 2.
 3. Wie het snelst fietst, heeft voorrang.

Feedback: op een kruispunt zonder signalisatie of politieagent geldt de voorrang van rechts.
 

Je bent aan het oversteken op een zebrapad zonder verkeerslichten. Er komt een auto aangereden. Wat doe je?

 1. Ik heb voorrang, dus ik stap verder.
 2. Ik keer terug naar het begin van het zebrapad.
 3. De auto heeft voorrang. Ik stop en laat hem door.

Feedback: alle bestuurders moeten verplicht vertragen en stoppen voor voetgangers die aan het oversteken zijn op een zebrapad. Let wel steeds goed op!

Je wilt oversteken aan dit zebrapad. Mag dat?

 1. Ja, ik mag hier oversteken.
 2. Neen, ik moet stoppen van de agent.
 3. Neen, ik moet wachten tot de agent zijn hand in de lucht steekt en mag dan pas oversteken.

Feedback: een agent staat bovenaan de voorrangstrap. Zijn bevelen gaan dus boven alle signalisaties en regels. Hij staat met zijn armen volgens de richting van het zebrapad, je mag dus oversteken.

 

Auteur:
Els Hendrickx