Verkeersouders: wie zijn ze, wat doen ze?

  • K
  • L
27 november 2018

Enquêteresultaten

Verkeersouders zijn vrijwilligers die de school helpen bij verkeersactiviteiten (dus niet perse gemachtigde opzichters, zoals soms verkeerdelijk wordt gedacht). Ze kunnen zich gratis registreren via www.verkeersouders.be en krijgen op die manier informatie en ondersteuning van de VSV. Elk schooljaar moeten verkeersouders zich opnieuw registreren. Leden die niet meer actief zijn op school, worden verwijderd uit het bestand. Bij de herregistratie vragen we de verkeersouders ook om enkele vragen te beantwoorden, zodat we kunnen peilen naar hun activiteiten, om hen nóg beter bij te staan. 1.549 mensen hebben de enquête ingevuld. We geven hier graag de resultaten mee.

Wie zijn ze?
Op dit moment (november 2018) zijn er exact 2.108 verkeersouders actief. 74% van hen zijn vrouwen. 52% is tussen 34 en 44 jaar. Meestal gaat het om ouders (69%) of grootouders (7%) van kinderen op school. 23% heeft geen kinderen (meer) op school maar steekt toch nog een handje toe bij verkeersactiviteiten.

Wat doen ze?
De activiteiten van verkeersouders zijn zeer uiteenlopend en verschillen van school tot school. Vele verkeersouders (46%) maken deel uit van een verkeerswerkgroep op school of is lid van de ouderraad (39%). Verkeersouders begeleiden vaak kinderen tijdens schooluitstappen met de fiets of te voet (41%). Ze helpen ook vaak bij sensibiliserende verkeersacties (38%), bijvoorbeeld Helm Op Fluo Top waarbij ze al voor dag en dauw aan de schoolpoort staan om goed zichtbare kinderen te belonen met stickertjes. Andere verkeersouders organiseren dan weer verkeersexamens, verkeersweken of grotere acties op school (33%), zijn controleur tijdens het fietsexamen (23%) of het voetgangersexamen (19%) of helpen kinderen oversteken als gemachtigd opzichter (31%).

Ondersteuning

Startpakket
Wie zich registreert als verkeersouder krijgt een startpakket in de bus, met onder meer een fluohesje, een leuke totebag en informatiebrochures.

Gratis actiepakketten
Geregistreerde verkeersouders kunnen bovendien de actiepakketten Fietscontrole, Parkeerdruk en Zone 30 gratis aanvragen voor hun school. Deze actiepakketten vallen duidelijk in de smaak: 70% geeft aan gebaat te zijn met kant-en-klare actiepakketten. De actiepakketten kan je als verkeersouder nog steeds gratis aanvragen via www.verkeersouders.be (onder 'aan de slag'). 

Facebook
De facebookpagina Verkeersouders heeft intussen al meer dan 1.059 likes! Daarnaast kunnen geregistreerde verkeersouders zich ook lid maken van de facebookgroep Verkeersouders. Dat is een besloten groep waar je mekaar vragen kunt stellen, tips doorgeven, foto's delen. Want we leren tenslotte nog altijd het meest van elkaar! 
Liken: www.facebook.com/verkeersouders.
Lid worden van de Facebookgroep 

We willen alle verkeersouders van harte bedanken voor het invullen van de enquête! Onder alle deelnemers zijn 5 boekenbons verloot. De winnaars zijn intussen persoonlijk verwittigd. 

 

Auteur:
Els Hendrickx