Tips voor ouders die fietsen met kinderen

  • K
  • L
30 augustus 2018

Vanaf wanneer mag je kinderen zelfstandig in het verkeer laten fietsen? Waar moet je op letten als je samen met je kind fietst? Hoe kan je je kind de risico's van het verkeer het best aanleren?
In de infofiche hieronder vind je handige tips & tricks voor ouders om veilig samen met hun kind(eren) te fietsen. 
Je kan de fiche op de schoolwebsite plaatsen, of doormailen naar de ouders of bezorgen op de eerste infoavond van het nieuwe schooljaar. 

Auteur:
Els Hendrickx