SMS-dag: openbaar vervoer op kop

  • L
  • S
20 januari 2014

Mini-enquête
GoodPlanet Belgium hield op de SMS-dag een kleine enquête. Wie wilde meewerken, werd gevraagd hoe ze naar het ICC Gent gekomen waren. GoodPlanet bracht daarop alle antwoorden in kaart. Het resultaat daarvan zie je op de foto.

Hoe interpreteren?
De rode blokjes staan voor mensen die met de auto kwamen. Geel duidt de mensen aan die met het openbaar vervoer naar Gent kwamen. Groen en blauw staan ten slotte voor mensen die respectievelijk met de fiets en te voet kwamen.

Openbaar vervoer op kop
Zoals je kunt zien, kwam iets meer dan een derde van de deelnemers die meededen aan de enquête met de wagen. Meer dan de helft kwam met het openbaar vervoer. Niet slecht!