Smart Phones Smart Drivers

27 juli 2016 tot 15 augustus 2016

Enquête

Volgens een enquête van het BIVV gebruikt ongeveer 1 jongere op 5 met een smartphone minstens 1 keer per rit zijn toestel tijdens het rijden. Ze surfen daarbij vooral naar Facebook, Whatsapp en Snapchat in de auto.

Vooral jongeren
Meer dan 1 op de 5 van de ondervraagde bestuurders (23%) die jonger zijn dan 34 jaar gebruikt hun smartphone minstens 1 keer per rit. Dat is meer dan voor de categorie 35-54 jaar (20%) en de mensen ouder dan 55 (8 %). 6 % van de jongeren gebruikt hem zelfs systematisch, meer dan 3 keer per traject. In het algemeen, gebruikt 8 op de 10 ondervraagde mensen zijn smartphone maar af en toe.
 
Telefoneren zonder handsfree kit: vooral in Wallonië
Twee derde van de ondervraagden gebruikt hun smartphone om een sms of mail te lezen (66%) of om er een te sturen (64%). De jongeren sturen vaker een sms of mail (69%) dan de categorie 34-55 jaar (63%) en de 55-plussers (42%). Dat is gevaarlijk gedrag, zeker als je weet dat je 23 keer meer kans maakt op een ongeval als je een sms verzendt achter het stuur. Ook opmerkelijk: 45% van de bevraagden belt nog steeds niet handsfree. Niet handsfree bellen is gedrag dat opvallend vaker voorkomt in Wallonië (56%) dan in Vlaanderen (36%).
  
Facebook en Whatsapp achter het stuur
Facebook (21%) en Whatsapp (19%) zijn veruit de populairste apps achter het stuur bij jongeren. Ook Instagram (9%) en Snapchat (8%) zijn populair.
 
Eén op de 10 ondervraagden gebruikt zijn smartphone op de autosnelweg
Ruim de helft (51%) van de bevraagden grijpt naar zijn smartphone voor een rood licht of overweg. Dat is vanuit verkeersveiligheidsstandpunt niet uitzonderlijk gevaarlijk, maar het hindert wel aanzienlijk de mobiliteit en de doorstroming omdat ze trager reageren als de auto’s voor hen weer in beweging schieten. Verder is het ook opmerkelijk dat 59% van de ondervraagde Vlamingen voor een spoorweg of rood licht naar zijn smartphone grijpt, terwijl dat in Wallonië maar 42% is.
Bijna één derde van de ondervraagden (32%) gebruikt zijn smartphone in de file. Dat is mogelijk de oorzaak van vele kop-staartaanrijdingen in de files. Ook geeft 9 % toe zijn smartphone op de autosnelweg te gebruiken. In de bebouwde kom is dat ‘slechts’ 3%.

Wedstrijd

De nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Smart Phones, Smart Drivers’ heeft de ambitie om de komende maanden en jaren verder aandacht te vragen voor het probleem van afleiding door smartphones. Dit jaar ligt de focus op jongeren. Met opvallende slogans zullen zij worden aangesproken om hun smartphone en apps zoals Facebook, Snapchat en Whatsapp niet te gebruiken wanneer ze zich als bestuurder, zowel als fietser, bromfietser als autobestuurder, in het verkeer begeven. Enkele slogans zijn ‘Van Genk tot De Haan, raak ik Facebook niet aan’ en ‘Van Knokke tot in’t Stad rij ik zonder Snapchat’.

De campagne omvat ook een wedstrijd waarbij je wordt uitgedaagd om zelf een creatieve slogan te bedenken waarbij je op een ludieke en bijzondere manier je engagement aantoont om achter het stuur in de wagen of op de fiets, smartphonevrij te rijden. Surf daarvoor naar ikrijsmartphonevrij.be, verzin een slogan en deel hem met je vrienden. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals tablets en een weekendje weg in een minibusje met vrienden. De wedstrijd loopt nog tot en met 15 augustus 2016.
 

Auteur:
Els Hendrickx