School-straten genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

  • L
22 januari 2019

School-Straten

School-Straten is een project van de stad Hoogstraten waarbij ze de omgeving van de acht basisscholen bekijken vanuit het kind: hoe vrij en veilig kan een kind er stappen, fietsen of spelen? En is de verkeersinfrastructuur wel tof genoeg? Met het project willen ze meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving. En bovendien de CO2-uitstoot en fijn stof door schoolverkeer verminderen.

 

 

Het project School-straten volgt voor elke basisschool in Hoogstraten hetzelfde traject:

1  Wat wil het kind zelf?
Doorheen het project staat het kind centraal: hoe beleven zij de mobiliteit rondom de schoolpoort? (resultaten)

2  Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken
​Met kinderen en volwassenen gezamenlijke uitdagingen per school formuleren. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met de hulp van experts wordt gezocht naar oplossingen.

3  Invoeren, testen en evalueren 
Kleine en grote maatregelen worden eerst getest. De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties tot structurele ingrepen die gedurende maanden gestest worden. Bekijk hier het filmpje van de testfase in Minderhout: 

4  Testopstelling geslaagd? Houden zo!
Eenmaal getest volgt de evaluatie. Speciale aandacht gaat naar het raadplegen van kinderen en volwassenen en het omvormen van de proeven tot permanente maatregelen.

De stad creëerde een grote betrokkenheid door open te communiceren met flyers, video’s en een overkoepelende website. Twee scholen hebben het traject ondertussen succesvol doorlopen. Door met kinderen, volwassenen en verschillende organisaties samen te werken, zorgt de stad voor een betere bewegingsvrijheid en minder CO2-uitstoot in schoolomgevingen. Op de website kan je de acties zien die genomen zijn voor de verschillende schoolomgevingen. 
De Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs wordt uitgereikt tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, dat plaatsvindt op 18 maart 2019 in Vilvoorde. Meer info: www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be

Auteur:
Els Hendrickx