Rijbewijs op School verdwijnt

  • S
30 juni 2017

Het Rijbewijs op School wordt afgeschaft. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt het project niet meer georganiseerd. Voor volgend schooljaar (2017-2018) verandert er niets.

Waarom deze beslissing?

Jongeren wachten steeds langer met het behalen van het rijbewijs. De groep die op zijn achttiende start met de rijopleiding wordt van jaar tot jaar kleiner, en het wordt dus minder zinvol om rond die leeftijd het theorie-examen af te leggen.

Dit heeft een weerslag op het aantal leerlingen dat Rijbewijs op School volgt: een vijftal jaar geleden schommelde dat nog rond de 40.000 op jaarbasis, momenteel zitten we rond de 25.000. Om deze redenen stond Rijbewijs op School reeds langer ter discussie en werd het tijd voor een andere invulling.

Wat komt er in de plaats?

Verkeersveiligheid is een belangrijke uitdaging voor Vlaanderen. Er is nood aan goed onderbouwde verkeerseducatie, niet alleen in de scholen maar ook daarbuiten en na het behalen van het rijbewijs. Rijbewijs op School zal daarom evolueren naar een online leerplatform rond verkeersveiligheid dat openstaat voor iedereen, dus niet enkel voor scholieren die zich voorbereiden op het theorie-examen. Dit kadert in de algemene doelstellingen rond ‘levenslang leren’ die de Vlaamse Regering met het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen voor ogen heeft.