OPROEP: fietsen in virtual reality

  • L
14 september 2018

Fietsen in virtual reality

Met de start van het nieuwe schooljaar springen veel leerlingen weer op de fiets. Een goede verstandhouding tussen de verschillende weggebruikers is van levensbelang. Jonge fietsertjes hebben helaas nog niet altijd de kennis en ervaring om zich veilig in het steeds drukker wordende verkeer te begeven. Het tijdig kunnen inschatten van de risico’s en hierop gepast reageren vormen dan ook een essentiële pijler van verkeersveiligheid en verkeerseducatie bij jonge fietsers.
De Universiteit Gent heeft een test ontwikkeld om gevaarherkenning bij kinderen te meten en te trainen. Voor deze test worden nog enkele scholen gezocht die willen meewerken aan het onderzoek. 

De virtual reality test

De virtual reality (VR) test meet en traint de gevaarherkenning bij deze kwetsbare groep. De proefpersoon stuurt en fietst rond in de virtuele omgeving en kan anticiperen op gevaarlijke situaties die hij of zij gepresenteerd krijgt. Daarnaast worden ook de oogbewegingen geregistreerd, zodat de onderzoekers een correcte analyse kunnen maken en de juiste expertise kunnen bepalen.
In tweede instantie zullen ook de verkeersvaardigheden van de kinderen gemeten worden met behulp van het grote fietsexamen dat door het VSV werd ontwikkeld. Op die manier trachten de onderzoekers een volledig beeld te krijgen over de ontwikkeling van fiets en verkeersvaardigheden van jonge fietsers.

In het voorjaar van 2019 wordt gestart met de interventie waarbij de jonge fietsertjes 10 tot 12 trainingssessies van 25 minuten aangeboden zullen krijgen, ook in VR. Met behulp van de Oculus GO kunnen ze met behulp van een joystick fietsen door de virtuele omgeving waarbij ze telkens verschillende gevaarlijke situaties zullen ervaren. De fietssimulator zal gebruikt worden om de effectiviteit van de training te toetsen.

Voor de testfase zijn de onderzoekers nog opzoek naar enkele scholen die bereid zijn deel te nemen aan dit onderzoek (zowel het grote fietsexamen als de fietssimulator). Wij richten ons in eerste instantie op kinderen uit het vierde tot en met zesde leerjaar. De eerste testen vinden plaats in november en december.

Organiseert jouw school een fietsexamen in oktober of november, en mogen de onderzoekers de verkeersvaardigheden komen meten? Laat het dan weten via verkeeropschool@vsv.be! Voor bijkomende vragen kan je ook rechtstreeks contact opnemen met onderzoeker Linus Zeuwts: linus.zeuwts@ugent.be

Auteur:
Els Hendrickx