Ontdek het nieuwe lesmateriaal voor De Grote Verkeerstoets!

  • L
13 september 2017

Leerlijn Verkeerstoets

Vanaf dit schooljaar start de VSV met een leerlijn ter voorbereiding van De Grote Verkeerstoets in het 5e leerjaar. Elke maand kun je op www.degroteverkeerstoets.be (onder het tabje 'aan de slag in de klas') lesmateriaal terugvinden rond een ander thema:

  • Verkeerstekens (september)
  • Voorrang (oktober)
  • Fietsuitrusting/zichtbaarheid (november)
  • Gedrag en attitude (december)
  • Passagier (januari)
  • Veiligheid (februari)
  • Positie op de weg (maart)

De lessen bestaan voornamelijk uit spelletjes, praktijkoefeniningen en activiteiten waarbij kinderen op een plezierige manier de leerstof onder de knie krijgen. Elke maand worden bovendien ook oefenvragen rond het thema aangeboden. Die kunnen de leerlingen oplossen (thuis of in de klas) met hun unieke cijfercode. In april kunnen ze ten slotte een oefentoets afleggen om te checken of ze klaar zijn voor de échte Grote verkeerstoets (online van 23 tot 27 april 2018)! 
Schrijf je vijfde leerjaar dus snel in op www.verkeerstoets.be, voer de namen van je leerlingen in op het online dossier, en bezorg hen de code waarmee ze volop kunnen oefenen! 

Hieronder geven we je al een eerste glimp op het lesmateriaal van september. De rest volgt op www.verkeerstoets.be.

Auteur:
Els Hendrickx