Lesfiche Risicogedrag: fabels en feiten (deel 1)

  • S
20 januari 2014

Lesfiche Risicogedrag: fabels en feiten (deel 1)
In deel 1 van deze lesfiche worden vier populaire stellingen over risicogedrag in het verkeer op een wetenschappelijke wijze gestaafd of ontkracht. De stellingen kunnen gemakkelijk in verschillende lessen geïntegreerd worden. In de lesfiche vind je alles dat je nodig hebt.

Lesfiche Risicogedrag: fabels en feiten (deel 1)