Kinderen moeten veilig leren vallen

  • L
26 februari 2014

Bij ‘valpreventie’ denkt men vaak aan senioren, omdat het probleem zich in die groep vaak voordoet. Maar ook kinderen en volwassenen komen wel eens ten val, op weg naar school of het werk, op de speelplaats of op de werkvloer. Eerdere initiatieven in het buitenland tonen aan dat het nuttig is om kinderen in de kleuterklas en lagere school aan te leren hoe ze veilig kunnen vallen.

Daarom lanceren KU Leuven, het VSKO en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding het project Vallen en Opstaan. Het project omvat een online leerprogramma op www.vallenenopstaan.be. Hier kunnen leerkrachten Lichamelijke Opvoeding in het basisonderwijs oefeningen en informatie vinden over veilig vallen. Maar ook ouders en/of preventie-medewerkers zullen hier nuttige informatie vinden.

De kern van het project bestaat uit oefenreeksen in drie niveaugroepen. Alle valoefeningen worden in 36 filmpjes gedemonstreerd door leerlingen, die veilig achterwaarts, zijwaarts en voorwaarts leren vallen. De videobeelden vormen in hun totaliteit een lespakket om leerlingen veiliger te leren vallen. Hoewel de oefeningen tot stand kwamen in samenwerking met leerlingen uit de eerste, de tweede en de derde graad van de lagere school, zijn de meest eenvoudige technieken ook voor de oudste kleuters geschikt. Dit is niet zo verrassend aangezien immers “het eigen lichaamsgewicht veilig kunnen opvangen door middel van landen en vallen” één van de vele ontwikkelingsdoelen is die voor deze doelgroep geformuleerd worden.

Naast de 'valfilmpjes' komen ook enkele interviews in het programma aan bod die valproblematiek en valpreventie beter kaderen. Onder meer Stijn D'Hondt van de VSV geeft duiding bij het groot aantal enkelvoudige fietsongevallen in Vlaanderen. Dat zijn ongevallen waarbij de fietser zelf ten val komt zonder dat er een andere weggebruiker bij betrokken is. Je kunt het interview hier bekijken. 

Peter van het project is Michel Wuyts. 

Auteur:
Els Hendrickx