Gezelschapsspelen over mobiliteit

  • L
  • S
31 oktober 2013

Al spelend sensibiliseren

© BIVV

Optimove Junior is een gezelschapsspel rond mobiliteit in de stad. Het spel sensibiliseert rond mobiliteit, leefmilieu en verkeersveiligheid en is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Terwijl ze zich door een (speelbord)stad verplaatsen om voorwerpen te zoeken, moeten ze nadenken, onthouden en handelen. De pedagogische methode van het spel zorgt ervoor dat ze zich bewust worden van de verschillende uitdagingen met betrekking tot onze verplaatsingen. Kinderen zijn de volwassenen van morgen, dus ook zij zullen een vervoerskeuze moeten maken. In een relatief nabije toekomst zullen ze te maken krijgen met steeds grotere mobiliteitsproblemen (kostprijs, vervuiling, grondstoffen, verkeer enz.). Dankzij zijn speelse dynamiek is het spel een geschikt instrument voor een eerste sensibilisering. Bovendien worden groepswerk en teamgeest gestimuleerd doordat samenwerking en interactie nodig zijn om het spel uit te kunnen spelen.  
Dankzij een leesmap kan de spelanimator uitgebreider antwoorden op de vragen de kinderen. Optimove Junior kan gespeeld worden met 4 tot 28 spelers en duurt ongeveer 45 minuten.

Voor de iets ouderen, namelijk jongeren vanaf 12 jaar, is een aangepaste versie voorzien: Optimove. Ook dit spel behandelt diverse thema's zoals mobiliteit, gezondheid en ruimtelijke ordening. Met behulp van een groot speelbord dat het stadsweefsel voorstelt en in functie van een gegeven situatie worden de jongeren uitgenodigd om het meest aangewezen vervoersmiddel te kiezen. Optimove beantwoordt aan het gebrek van pedagogische hulpmiddelen rond mobiliteit die gericht zijn op jongvolwassenen. In de adolescentie moeten jongeren hun eerste persoonlijke keuzes maken en worden de vervoersmiddelen belangrijke sleutels tot meer zelfstandigheid. Maar om keuzes – verantwoorde keuzes – te kunnen maken, is informatie nodig. Een spel is een geschikt middel voor een eerste bewustmaking rond dit thema.
Ook hier beschikt de spelanimator over een leesmap over de thema’s in kwestie. Optimove is geschikt voor 4 tot 21 spelers. Spelduur: 45 minuten.

Beide gezelschapsspelen kosten 107 euro en kunnen besteld worden via webshop.bivv.be.

Auteur:
Els Hendrickx