De rijopleiding verandert grondig!

  • S
20 september 2017
  • Vanaf 1 oktober 2017 verandert de rijopleiding grondig. Wie een leerling wil begeleiden tijdens de oefenperiode, moet eerst een vormingsmoment van drie uur volgen. Een nieuw type voorlopig rijbewijs wordt ingevoerd en de oefenperiode duurt minstens 9 maanden en maximaal 36 maanden.
  • Vanaf 1 juli 2018 zal iedereen die het definitief rijbewijs behaalt een terugkommoment moeten volgen. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als een praktijkoefening.

Meer info over de nieuwe rijopleiding vind je op https://www.rijbewijzer.be/. Dit schooljaar wordt ook voor de laatste keer het Rijbewijs Op School georganiseerd. Daarin zijn de recentste veranderingen opgenomen. Maar wat inschrijvingen en organisatie van het Rijbewijs Op School betreft verandert er niets. Alle info op www.rijbewijsopschool.be.

Bekijk hier de videoclip!