De rijopleiding verandert

  • S
04 april 2017

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Op 1 juni 2017 verandert zowel het theorie- als praktijkexamen. Het theorie-examen blijft bestaan uit 50 vragen, waarbij je minstens 41/50 moet behalen. Bij een fout antwoord wordt één punt afgetrokken, behalve bij vragen die gaan over overtredingen van de derde of de vierde graad of over het overschrijden van de maximumsnelheid, want zo’n fout kost de leerling vijf punten. Maakt de leerling twee of meer fouten waarmee hij of zij vijf punten verliest, dan is hij of zij niet geslaagd.

Bij het praktijkexamen wordt het aantal manoeuvres uitgebreid van twee naar zes.  Via lottrekking wordt bepaald welke twee manoeuvres de leerling moet uitvoeren. Er komt ook een gevaarherkenningstest op de computer. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen. Daarnaast wordt zelfstandig rijden een bijkomend evaluatiecriterium.

  • Vanaf 1 oktober 2017 verandert de rijopleiding grondig. Wie een leerling wil begeleiden tijdens de oefenperiode, moet eerst een vormingsmoment van drie uur volgen. Een nieuw type voorlopig rijbewijs wordt ingevoerd en de oefenperiode duurt minstens 9 maanden en maximaal 36 maanden.
  • Vanaf 1 juli 2018 zal iedereen die het definitief rijbewijs behaalt een terugkommoment moeten volgen. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als een praktijkoefening.

Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierrond zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk. Meer info over de nieuwe rijopleiding vind je op https://www.rijbewijzer.be/.

 

Auteur:
Daan Degroote