Lesfiches

Parkeerdruk

Via een groepsgesprek (met behulp van foto's) en een werkblad leren de leerlingen wat veilig parkeergedrag is, en kunnen ze ook hun ouders hierop aanspreken. Onjuist geparkeerde auto's kunnen immers gevaarlijke verkeerssituaties met zich meebrengen. Deze lesfiche kan ook gebruikt worden samen met het nieuwe actiepakket rond veilig parkeren. Dit pakket kan vanaf september 2016 gratis aangevraagd worden door verkeersouders, of besteld via webshop.verkeeropschool.be. 

 • Lager onderwijs

Fiets wassen en bandenspanning nakijken

Tijdens deze les leren kinderen hoe ze op de juiste manier hun fiets moeten wassen en een fietsband oppompen.

 • Lager onderwijs - 1ste graad

Presentatie bij lesfiche Eerste hulp bij een verkeersongeval: simulatieoefening

 • Secundair onderwijs - 2de graad
 • Secundair onderwijs - 3de graad

Eerste hulp bij een verkeersongeval: simulatieoefening

Als je getuige bent van een ongeval met (vermoedelijke) slachtoffers ben je verplicht om bijstand te verlenen. Soms volstaat het om de hulpdiensten te verwittigen. Het komt er dan op aan om het hoofd koel te houden en om de vragen van de operator zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze simulatieoefening zorgt ervoor dat de leerlingen alle stappen van de procedure leren kennen. 

Bij deze lesfiche hoort ook een presentatie.

 • Secundair onderwijs - 2de graad
 • Secundair onderwijs - 3de graad

Lesfiche Mindmappen over mobiliteit

Jongeren van de derde graad staan binnenkort voor belangrijke keuzes in verband met mobiliteit. Deze lesfiche doet hen hierover nadenken en bevat werkvormen die hen aanzetten om over het thema te discussiëren en er inzicht in te verwerven.

 • Secundair onderwijs - 3de graad

Het STOP-principe (bijlage kwartet)

Dit kwartet rond duurzame mobiliteit hoort bij de lesfiche STOP-principe.

 • Lager onderwijs - 2de graad

Het STOP-principe

Via een kwartetspel rond duurzame mobiliteit maken de leerlingen kennis met het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer). Na deze les kunnen ze bepalen welk vervoermiddel het duurzaamst is voor welke afstand.

 • Lager onderwijs - 2de graad

Openbaar vervoer: de trein (bijlage memory)

Dit is de memory-bijlage bij de les 'openbaar vervoer: de trein' voor de derde graad lager onderwijs. Je kunt de bijlage downloaden, in tweevoud afprinten, de kaartjes uitknippen en eventueel plastifiëren.

 • Lager onderwijs - 3de graad

Openbaar vervoer: de trein

Een speelse les waarin leerlingen verschillende begrippen die te maken hebben met de trein correct leren gebruiken, en de stationsomgeving beter leren kennen.

 • Lager onderwijs - 3de graad

Lesfiche Dode hoek in zicht

Dodehoekongevallen blijven jaarlijks voor tientallen (zwaar)gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers zorgen. Wanneer het om een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen gaat, is de balans vaak nog zwaarder. De technische maatregelen die vanuit de transportsector werden ingevoerd (o.a. de verplichte dodehoekspiegel) redden levens maar volstaan niet. Zeker jonge weggebruikers in het secundair onderwijs moeten nog gesensibiliseerd worden over het probleem. Oefenen in de praktijk hoort daar bij. TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen) ontwikkelde daarom samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een lespakket.

Het lespakket bestaat uit een lesfiche, een invulblad, een antwoordenblad, een PowerPointpresentatie en een filmpje op YouTube. 

 • Secundair onderwijs - 1ste graad

Pagina's