Lesfiches

Stuurvaardigheid

Leerlingen in het secundair begeven zich vaker in het verkeer dan jongere kinderen en leggen doorgaans onbegeleid langere afstanden af. Deze - vooral fietsende - leeftijdsgroep zorgt helaas ieder jaar opnieuw voor pieken in de ongevalsstatistieken. Het is dan ook van levensbelang dat we hen verder blijven begeleiden waar mogelijk. Met deze fiche tonen we aan dat het voor elke school zinvol en haalbaar is om het thema fietsveiligheid op te nemen in de lessen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Busevacuatie

Als er tijdens een reis met een bus of autocar iets misloopt en één of andere noodsituatie zich voordoet, is het van groot belang dat alle betrokken partijen weten wat ze moeten doen om de noodsituatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. In deze fiche staan de nodige richtlijnen, met oefeningen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Gedrag op het openbaar vervoer - Verklaring pictogrammen De Lijn

Tachtig procent van de leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs verplaatst zich dagelijks op een duurzame manier van en naar school. De helft daarvan doet een beroep op het openbaar vervoer. De bussen van De Lijn worden veruit het meest gebruikt, gevolgd door de trein en de tram.

Verantwoord en veilig deelnemen aan het openbaar vervoer veronderstelt kennis van een aantal regels en de toepassing van sociale vaardigheden als respect, hoffelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid. Deze fiche bevat verklaring van de pictogrammen van De Lijn en hoort bij de lesfiche over gedrag op het openbaar vervoer.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Gedrag op het openbaar vervoer - Pictogrammen De Lijn

Tachtig procent van de leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs verplaatst zich dagelijks op een duurzame manier van en naar school. De helft daarvan doet een beroep op het openbaar vervoer. De bussen van De Lijn worden veruit het meest gebruikt, gevolgd door de trein en de tram.

Verantwoord en veilig deelnemen aan het openbaar vervoer veronderstelt kennis van een aantal regels en de toepassing van sociale vaardigheden als respect, hoffelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid. Deze fiche bevat de pictogrammen van De Lijn en hoort bij de lesfiche over gedrag op het openbaar vervoer.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Gedrag op het openbaar vervoer

Tachtig procent van de leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs verplaatst zich dagelijks op een duurzame manier van en naar school. De helft daarvan doet een beroep op het openbaar vervoer. De bussen van De Lijn worden veruit het meest gebruikt, gevolgd door de trein en de tram.

Verantwoord en veilig deelnemen aan het openbaar vervoer veronderstelt kennis van een aantal regels en de toepassing van sociale vaardigheden als respect, hoffelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid. Deze fiche helpt je bij een les over dit thema.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Veilig door de stad - Werkblad Battle of the Zone

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen. Dit werkblad hoort bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Veilig door de stad - Werkblad Verkeersborden

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen. Dit werkblad hoort bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Veilig door de stad

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Algemene inleiding lesfiches (VOETen)

Vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) zijn minimumdoelen die niet gekoppeld zijn aan een specifiek vak, maar door meerdere vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. VOETen zijn dus de verantwoordelijkheid van de school en alle leraren.

Het behandelen van verkeers- en mobiliteitsthema's is een kruisbestuiving van eindtermen uit de gemeenschappelijke stam van eindtermen van de verschillende contexten. In deze fiche vind je een greep uit de verschillende eindtermen, telkens met één of meedere voorbeelden of suggesties.

 • Secundair Onderwijs

Hart van Goud - Werkfiche

Dagelijks rukt het verkeer jonge mensen uit het leven. De klap komt meestal bliksemsnel, tijd om te reageren is er nauwelijks. In het boek Hart van goud komt Jonas aan het woord. Jonas is net dertien geworden en kwam om in een verkeersongeval. In het boek blikt hij heel openhartig terug op zijn leven en vertelt hij over wat zijn dood betekende voor zijn familie. Dit werkblad hoort bij de lesfiche over het boek.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad

Pagina's