Lesfiches

Fietstraining: omkijken over de linkerschouder

Omkijken over de linkerschouder is een vaardigheid die we in het verkeer vaak moeten toepassen, denk aan situaties als rechts of links afslaan of een hindernis voorbijrijden. Het is van belang dat de leerling enkel het hoofd draait en met beide handen aan het stuur rechtdoor blijft rijden. Deze lesfiche biedt je enkele concrete oefeningen om de vaardigheid spelenderwijs te trainen tijdens een fietsles.

 • Lager onderwijs - 2de graad

Fietsvaardigheid in groep. Deel 3: testen

Meer en meer scholen gebruiken de fiets voor vaste en/of occasionele verplaatsingen. Veilig in groep fietsen veronderstelt echter andere vaardigheden dan individueel fietsen. Voor leerlingen van de eerste graad is dat een nieuwe ervaring.

Deze lesfiche toont hoe je de vaardigheid van je leerlingen kunt testen voordat je met hen het verkeer in gaat.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad

Oversteken in een bocht

In deze praktijkles voetgangerstraining leren kinderen dat ze moeten oversteken op de plaats waar zij het beste zicht hebben op de verkeerssituaties en waar zij het best gezien worden door andere weggebruikers. Geen verstoppertje spelen dus, maar de veiligste plaats kiezen is de boodschap!

 • Lager onderwijs - 2de graad

Evacuatie van een dubbeldekbus

Een busuitstap is pas geslaagd als iedereen weer veilig op school geraakt. Maak tijdens je voorbereiding zeker gebruik van alle tips en informatie in deze lesfiche en vertrek met een gerust gevoel.

 • Secundair Onderwijs

Lesfiche Risicogedrag: fabels en feiten (deel 2)

In deel 2 van deze lesfiche worden drie populaire stellingen over risicogedrag in het verkeer op een wetenschappelijke wijze gestaafd of ontkracht. De stellingen kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in verschillende vakken, zoals fysica, fysiologie, voeding, psychologie en PAV.

 • Secundair onderwijs - 2de graad
 • Secundair onderwijs - 3de graad

Op stap met het openbaar vervoer

Deze les, gericht op leerlingen van het eerste en tweede leerjaar, gaat uit van taal en expressie rond het openbaar vervoer. Via onder meer een rollenspel en een kringgesprek leren leerlingen hoe ze gebruik moeten maken van het openbaar vervoer en hoe ze zich het best kunnen gedragen op de bus of de trein. 

 • Lager onderwijs

Risicogedrag: fabels en feiten (deel 1)

In deel 1 van deze lesfiche worden vier populaire stellingen over risicogedrag in het verkeer op een wetenschappelijke wijze gestaafd of ontkracht. De stellingen kunnen gemakkelijk in verschillende lessen geïntegreerd worden. In de lesfiche vind je alles dat je nodig hebt.

 • Secundair Onderwijs

Onderweg met geluiden

Kleuters kampen met een aantal beperkingen waardoor ze minder goed kunnen functioneren in het verkeer. Eén daarvan is dat ze moeilijk geluiden kunnen lokaliseren. Ook al horen de kleuters het geluid, toch kunnen ze moeilijk de richting aanduiden waar het geluid vandaan komt en de informatie interpreteren die dit geluid geeft. In deze les kun je hierop oefenen met behulp van (verkeers-)geluiden en een vertelplaat (downloadbaar op de lesfiche).

 • Kleuteronderwijs

Hoe geef je een verkeersongeval aan?

Een verkeersongeval is steeds een traumatische gebeurtenis. Toch doe je er goed aan om, in de mate van het mogelijke, het hoofd koel te houden. Als betrokken bestuurder (dit geldt dus ook voor fietsers!) ben je mee verantwoordelijk voor de aangifte van een ongeval. Een belangrijk onderdeel van een aangifte is het invullen van een aanrijdingsformulie. In deze lesfiche bespreken worden de verschillende stappen die je moet doorlopen, besproken.

 • Secundair onderwijs - 3de graad

Val op in het verkeer - Werkblad

Zichtbaar zijn is een basisvoorwaarde om veilig aan het verkeer deel te nemen. Nochtans ‘vergeten’ vooral jongeren wel eens om zich als voetganger of als fietser zichtbaar te maken. Vaak beseffen ze gewoon niet dat ze onvoldoende zichtbaar zijn.

Jongeren moeten beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn om zich zichtbaar te maken in het verkeer. Ouders en leerkrachten spelen hierin een belangrijke rol. Het thema zichtbaarheid wordt best jaarlijks herhaald, bij voorkeur aan het begin van de donkere maanden. De lesfiche behandelt enkele mogelijkheden om in klasverband aan de slag te gaan. Dit werkblad hoort bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Pagina's