Lesfiches

Openbaar vervoer - Werkbladen Het netwerk van buslijnen (BuSO)

Leerlingen van de opleidingsvorm 3 (OV 3) van het BuSO worden voorbereid op hun integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. Door een algemene, sociale en beroepsvorming leren leerlingen zich te behelpen en zelfstandig te functioneren in een grote verscheidenheid van maatschappelijke contexten.

Het thema 'Verkeer en mobiliteit' speelt daarbij een belangrijke rol. Met behulp van de lesfiche 'Openbaar vervoer' leer je je leerlingen hoe ze zich op een veilige en verantwoorde manier kunnen verplaatsen. Deze werkbladen horen bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 3de graad

Openbaar vervoer - Werkbladen Je reisweg plannen (BuSO)

Leerlingen van de opleidingsvorm 3 (OV 3) van het BuSO worden voorbereid op hun integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. Door een algemene, sociale en beroepsvorming leren leerlingen zich te behelpen en zelfstandig te functioneren in een grote verscheidenheid van maatschappelijke contexten.

Het thema 'Verkeer en mobiliteit' speelt daarbij een belangrijke rol. Met behulp van de lesfiche 'Openbaar vervoer' leer je je leerlingen hoe ze zich op een veilige en verantwoorde manier kunnen verplaatsen. Deze werkbladen horen bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 3de graad

Openbaar vervoer (BuSO)

Leerlingen van de opleidingsvorm 3 (OV 3) van het BuSO worden voorbereid op hun integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. Door een algemene, sociale en beroepsvorming leren leerlingen zich te behelpen en zelfstandig te functioneren in een grote verscheidenheid van maatschappelijke contexten.

Het thema 'Verkeer en mobiliteit' speelt daarbij een belangrijke rol. Met behulp van deze fiche leer je je leerlingen hoe ze zich op een veilige en verantwoorde manier kunnen verplaatsen.

 • Secundair Onderwijs

Fietscontrole en fietsatelier

De fiets is vaak het vervoersmiddel bij uitstek van middelbare scholieren. Veel leerlingen rijden echter met een fiets die technisch niet in orde is. Gemiddeld zijn drie fietsen op de vier in slechte staat en kan een fiets op de drie beschouwd worden al een gevaarlijk tuig. In deze fiche vind je informatie over een fietscontrole en over herstellingen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Stuurvaardigheid

Leerlingen in het secundair begeven zich vaker in het verkeer dan jongere kinderen en leggen doorgaans onbegeleid langere afstanden af. Deze - vooral fietsende - leeftijdsgroep zorgt helaas ieder jaar opnieuw voor pieken in de ongevalsstatistieken. Het is dan ook van levensbelang dat we hen verder blijven begeleiden waar mogelijk. Met deze fiche tonen we aan dat het voor elke school zinvol en haalbaar is om het thema fietsveiligheid op te nemen in de lessen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Busevacuatie

Als er tijdens een reis met een bus of autocar iets misloopt en één of andere noodsituatie zich voordoet, is het van groot belang dat alle betrokken partijen weten wat ze moeten doen om de noodsituatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. In deze fiche staan de nodige richtlijnen, met oefeningen.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Gedrag op het openbaar vervoer - Verklaring pictogrammen De Lijn

Tachtig procent van de leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs verplaatst zich dagelijks op een duurzame manier van en naar school. De helft daarvan doet een beroep op het openbaar vervoer. De bussen van De Lijn worden veruit het meest gebruikt, gevolgd door de trein en de tram.

Verantwoord en veilig deelnemen aan het openbaar vervoer veronderstelt kennis van een aantal regels en de toepassing van sociale vaardigheden als respect, hoffelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid. Deze fiche bevat verklaring van de pictogrammen van De Lijn en hoort bij de lesfiche over gedrag op het openbaar vervoer.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Gedrag op het openbaar vervoer - Pictogrammen De Lijn

Tachtig procent van de leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs verplaatst zich dagelijks op een duurzame manier van en naar school. De helft daarvan doet een beroep op het openbaar vervoer. De bussen van De Lijn worden veruit het meest gebruikt, gevolgd door de trein en de tram.

Verantwoord en veilig deelnemen aan het openbaar vervoer veronderstelt kennis van een aantal regels en de toepassing van sociale vaardigheden als respect, hoffelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid. Deze fiche bevat de pictogrammen van De Lijn en hoort bij de lesfiche over gedrag op het openbaar vervoer.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Gedrag op het openbaar vervoer

Tachtig procent van de leerlingen in het Vlaamse secundair onderwijs verplaatst zich dagelijks op een duurzame manier van en naar school. De helft daarvan doet een beroep op het openbaar vervoer. De bussen van De Lijn worden veruit het meest gebruikt, gevolgd door de trein en de tram.

Verantwoord en veilig deelnemen aan het openbaar vervoer veronderstelt kennis van een aantal regels en de toepassing van sociale vaardigheden als respect, hoffelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid. Deze fiche helpt je bij een les over dit thema.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Veilig door de stad - Werkblad Battle of the Zone

De specifieke context en dynamiek van stadsverkeer vereisen van de fietser en de voetganger een gevorderd niveau van verkeersvaardigheid. Smalle straten met gemengd verkeer, de aanwezigheid van openbaar vervoer, complexe kruispunten, lussen met eenrichtingsverkeer en winkelwandelstraten verhogen de moeilijkheidsgraad van de verkeersdeelname.

Leerlingen die in een stedelijke omgeving naar school gaan, zijn vaak onvoldoende vertrouwd met dergelijke verkeerssituaties. Naast het correct leren toepassen van de wegcode is ook een attitude van wederzijds respect en hoffelijkheid nodig. Pas wanneer alle verkeersdeelnemers de beschikbare ruimte in harmonie delen, verkleint de kans op ongevallen. Dit werkblad hoort bij de lesfiche.

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad

Pagina's