Lesfiches

Preborden bijlage 3: verkeersborden

'Echte' verkeersborden om uit te knippen en te plastificeren. Kinderen van de derde kleuterklas moeten de betekenis van verkeersborden nog niet echt kennen, maar ze kunnen sorteren op vorm en kleur en zo de betekenis eventueel achterhalen. 

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 4: kleurblad

Kleurblad met de vier soorten preborden. De kleuters moeten de borden de juiste kleur geven.

  • Kleuteronderwijs

Dode hoek: lesfiche 1e graad - dodehoekquiz

Wat weten je leerlingen over de dode hoek? Test hun kennis door de enige echte dodehoekquiz!

  • Secundair Onderwijs

Dode hoek: lesfiche 1e graad

Jaarlijks gebeuren er in ons land gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers. 50% van de dodehoekongevallen is zeer ernstig: 1 op 5 heeft een dodelijke afloop, 1 op 4 eindigt met zware verwondingen. In alle gevallen is de kwetsbare weggebruiker het slachtoffer. De grote meerderheid zijn fietsers.

Met deze lesfiche maak je leerlingen bewuster van de gevaren van de Dode hoek. Test je leerlingen met de enige echte dodehoekquiz.

 

  • Secundair Onderwijs

Verkeersborden: lesfiche 2e graad

De VSV heeft een leerlijn Verkeersborden voor het basisonderwijs ontwikkeld: welke verkeersborden moeten in welk jaar gekend zijn? In deze les worden de verkeersborden van de eerste graad nog eens opgefrist en komen de 'nieuwe' verkeersborden voor de tweede graad aan bod. Via leuke groepsopdrachten en een dominospel wordt de betekenis van de borden ingeoefend. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren (uitknipblad).

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (oplossing borden sorteren)

Oplossing van bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: werkblad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (oplossingen werkblad)

De oplossingen van bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 3 (dominospel)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: domino. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Pagina's