Lesfiches

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: werkblad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (oplossingen werkblad)

De oplossingen van bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 3 (dominospel)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: domino. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: lesfiche

In deze les leren de leerlingen de betekenis van de belangrijkste verkeersborden voor voetgangers en fietsers. Ze kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeersborden en via een verkeersbingo leren ze op ene ludieke manier wat z emoeten doen als ze een bepaald verkeersbord tegenkomen.

OPGELET: bij deze lesfiche horen 4 bijlagen! Je kan deze hier apart downloaden.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij lesfiche Verkeersborden: borden sorteren. 

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij lesfiche Verkeersborden: werkblad voor de leerlingen.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 3 (bingokaarten)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden: bingokaarten

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 4 (betekeniskaartjes bingo)

Bijlage 4 bij de lesfiche Verkeersborden: betekeniskaartjes bingospel.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Zone 30

Op vele plaatsen waar autobestuurders de weg delen met voetgangers en fietsers geldt een zone 30: schoolomgevingen, woonwijken, dorpscentra... 
Mensen moeten zich nauurlijk aan deze maximumsnelheid houden. Daarom is het belangrijk om ook je leerlingen bewust te maken van het nut van een zone 30. Zij kunnen de boodschap vervolgens doorgeven aan hun ouders, grootouders ...

  • Lager onderwijs - 2de graad

Zone 30: bijlage 1 (kwartetspel)

Bijlage bij de lesfiche Zone 30.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Pagina's