Lesfiches

Verkeersborden: lesfiche 2e graad

De VSV heeft een leerlijn Verkeersborden voor het basisonderwijs ontwikkeld: welke verkeersborden moeten in welk jaar gekend zijn? In deze les worden de verkeersborden van de eerste graad nog eens opgefrist en komen de 'nieuwe' verkeersborden voor de tweede graad aan bod. Via leuke groepsopdrachten en een dominospel wordt de betekenis van de borden ingeoefend. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren (uitknipblad).

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (oplossing borden sorteren)

Oplossing van bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: werkblad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (oplossingen werkblad)

De oplossingen van bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 3 (dominospel)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: domino. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: lesfiche

In deze les leren de leerlingen de betekenis van de belangrijkste verkeersborden voor voetgangers en fietsers. Ze kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeersborden en via een verkeersbingo leren ze op ene ludieke manier wat z emoeten doen als ze een bepaald verkeersbord tegenkomen.

OPGELET: bij deze lesfiche horen 4 bijlagen! Je kan deze hier apart downloaden.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij lesfiche Verkeersborden: borden sorteren. 

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij lesfiche Verkeersborden: werkblad voor de leerlingen.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 3 (bingokaarten)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden: bingokaarten

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Pagina's