Lesfiches

Preborden

Lesactiviteiten voor de derde kleuterklas om kennis te maken met de verschillende vormen en kleuren van verkeersborden. De betekenis van de verschillende soorten borden kan je in de klas al oefenen met de hulp van preborden. Dat zijn educatieve borden die door hun vorm en kleur lijken op de echte verkeersborden. Preborden wijzen kleuters op afspraken rond een bepaalde klas- of schoolsituatie (ik mag / ik mag niet / ik let op / ik moet). Zo worden ze voorbereid op de introductie van de echte verkeersborden.

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 3: verkeersborden

'Echte' verkeersborden om uit te knippen en te plastificeren. Kinderen van de derde kleuterklas moeten de betekenis van verkeersborden nog niet echt kennen, maar ze kunnen sorteren op vorm en kleur en zo de betekenis eventueel achterhalen. 

  • Kleuteronderwijs

Verkeersborden: lesfiche 2e graad

De VSV heeft een leerlijn Verkeersborden voor het basisonderwijs ontwikkeld: welke verkeersborden moeten in welk jaar gekend zijn? In deze les worden de verkeersborden van de eerste graad nog eens opgefrist en komen de 'nieuwe' verkeersborden voor de tweede graad aan bod. Via leuke groepsopdrachten en een dominospel wordt de betekenis van de borden ingeoefend. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren (uitknipblad).

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (oplossing borden sorteren)

Oplossing van bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: werkblad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 2 (oplossingen werkblad)

De oplossingen van bijlage 2 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 3 (dominospel)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: domino. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: lesfiche

In deze les leren de leerlingen de betekenis van de belangrijkste verkeersborden voor voetgangers en fietsers. Ze kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeersborden en via een verkeersbingo leren ze op ene ludieke manier wat z emoeten doen als ze een bepaald verkeersbord tegenkomen.

OPGELET: bij deze lesfiche horen 4 bijlagen! Je kan deze hier apart downloaden.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij lesfiche Verkeersborden: borden sorteren. 

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Pagina's