Lesfiches

Plaats op de weg

Deze les is gebaseerd op een krantenartikel dat leerlingen doet nadenken en discussiëren over de juiste en veiligste plaats op de weg. 

  • Secundair Onderwijs

Preborden

Lesactiviteiten voor de derde kleuterklas om kennis te maken met de verschillende vormen en kleuren van verkeersborden. De betekenis van de verschillende soorten borden kan je in de klas al oefenen met de hulp van preborden. Dat zijn educatieve borden die door hun vorm en kleur lijken op de echte verkeersborden. Preborden wijzen kleuters op afspraken rond een bepaalde klas- of schoolsituatie (ik mag / ik mag niet / ik let op / ik moet). Zo worden ze voorbereid op de introductie van de echte verkeersborden.

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 1: preborden

Vier preborden per soort (verbod, gebod, gevaar, aanwijzing) om uit te knippen, te plastificeren en op te hangen in de klas. 

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 2: blanco preborden

Blanco borden waarmee je zelf preborden kan maken die van toepassing zijn op je klassituatie (bv. Let op plassen, ik mag hier niet eten/drinken, Ik moet hier mijn neus snuiten, ik moet mijn handen wassen, hier mag ik met de blokken spelen, ik moet hier stil zijn,...)

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 3: verkeersborden

'Echte' verkeersborden om uit te knippen en te plastificeren. Kinderen van de derde kleuterklas moeten de betekenis van verkeersborden nog niet echt kennen, maar ze kunnen sorteren op vorm en kleur en zo de betekenis eventueel achterhalen. 

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 4: kleurblad

Kleurblad met de vier soorten preborden. De kleuters moeten de borden de juiste kleur geven.

  • Kleuteronderwijs

Dode hoek: lesfiche 1e graad - dodehoekquiz

Wat weten je leerlingen over de dode hoek? Test hun kennis door de enige echte dodehoekquiz!

  • Secundair Onderwijs

Dode hoek: lesfiche 1e graad

Jaarlijks gebeuren er in ons land gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers. 50% van de dodehoekongevallen is zeer ernstig: 1 op 5 heeft een dodelijke afloop, 1 op 4 eindigt met zware verwondingen. In alle gevallen is de kwetsbare weggebruiker het slachtoffer. De grote meerderheid zijn fietsers.

Met deze lesfiche maak je leerlingen bewuster van de gevaren van de Dode hoek. Test je leerlingen met de enige echte dodehoekquiz.

 

  • Secundair Onderwijs

Verkeersborden: lesfiche 2e graad

De VSV heeft een leerlijn Verkeersborden voor het basisonderwijs ontwikkeld: welke verkeersborden moeten in welk jaar gekend zijn? In deze les worden de verkeersborden van de eerste graad nog eens opgefrist en komen de 'nieuwe' verkeersborden voor de tweede graad aan bod. Via leuke groepsopdrachten en een dominospel wordt de betekenis van de borden ingeoefend. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij de lesfiche Verkeersborden voor de tweede graad: borden sorteren (uitknipblad).

  • Lager onderwijs - 2de graad

Pagina's