Lesfiches

Eerste hulp bij stakingen (invulstrookje)

Wat moeten leerlingen doen als er een staking van het openbaar vervoer is? Wat zijn de oorzaken van een staking en vooral, wat zijn de gevolgen voor hen? Wat moeten ze doen om administratief in orde te zijn? En welke zijn de schoolafspraken als er een staking is? Deze les geeft daar een antwoord op.

Bij deze les horen een lesfiche, een PowerPointpresentatie en een invulstrookje.

 • Secundair Onderwijs

Eerste hulp bij stakingen (PowerPointpresentatie)

Wat moeten leerlingen doen als er een staking van het openbaar vervoer is? Wat zijn de oorzaken van een staking en vooral, wat zijn de gevolgen voor hen? Wat moeten ze doen om administratief in orde te zijn? En welke zijn de schoolafspraken als er een staking is? Deze les geeft daar een antwoord op.

Deze PowerPointpresentatie is de leidraad van de les 'eerste hulp bij stakingen'.

 • Secundair Onderwijs

Eerste hulp bij stakingen (Lesfiche))

Wat moeten leerlingen doen als er een staking van het openbaar vervoer is? Wat zijn de oorzaken van een staking en vooral, wat zijn de gevolgen voor hen? Wat moeten ze doen om administratief in orde te zijn? En welke zijn de schoolafspraken als er een staking is? Deze les geeft daar een antwoord op.

Bij deze les hoort een PowerPointpresentatie en een invulstrookje.

 • Secundair Onderwijs

Project Fietscontrole (Afbeelding)

Tijdens deze les staan de leerlingen stil bij de gevaren en gevolgen van het rijden met een fiets die niet in orde is. Ze leren welke onderdelen verplicht zijn en waarom een fiets die wettelijk in orde is, veiliger is. Daarna gaan ze in klasverband een fietscontrole organiseren op de school met een sensibiliserende promotiecampagne. Dit afbeeldingsblad hoort bij deze lesfiche en een presentatie.

 • Secundair Onderwijs

Project fietscontrole - presentatie (Powerpoint)

Tijdens deze les staan de leerlingen stil bij de gevaren en gevolgen van het rijden met een fiets die niet in orde is. Ze leren welke onderdelen verplicht zijn en waarom een fiets die wettelijk in orde is, veiliger is. Daarna gaan ze in klasverband een fietscontrole organiseren op de school met een sensibiliserende promotiecampagne. Deze Powerpoint hoort bij de lesfiche Project Fietscontrole. Er is ook nog een afbeeldingsblad.

 • Secundair Onderwijs

Project Fietscontrole (lesfiche pdf)

Tijdens deze les staan de leerlingen stil bij de gevaren en gevolgen van het rijden met een fiets die niet in orde is. Ze leren welke onderdelen verplicht zijn en waarom een fiets die wettelijk in orde is, veiliger is. Daarna gaan ze in klasverband een fietscontrole organiseren op de school met een sensibiliserende promotiecampagne. Bij deze lesfiche hoort ook een presentatie en een afbeeldingsblad.

 • Secundair Onderwijs

Gevallen met de fiets? EHBO!

De leerlingen leren tijdens deze les de voornaamste oorzaken van een fietsongeval verwoorden, en ze ontdekken hoe ze verwondingen na een fietsongeval kunnen behandelen (schaafwonde, bloedneus, hoofdwonde of kneuzing)

 • Lager onderwijs - 3de graad

Lesfiche webquest verkeer - verbetersleutel

Deze verbetersleutel hoort bij de lesfiche webquest verkeer

 • Secundair onderwijs - 1ste graad
 • Secundair onderwijs - 2de graad
 • Secundair onderwijs - 3de graad

Webquest gedrag en attitude in het verkeer

Met deze webquest over gedrag en attitude in het verkeer laten we de leerlingen gericht zoeken naar specifieke informatie op het internet. Ze doorlopen stapsgewijs de opdrachten en doen zo nieuwe kennis op. Die nieuwe kennis moeten ze dan verwerken in een praktische ICT-opdracht.

 • Secundair Onderwijs

Een stap in de actualiteit

In deze les presenteren de leerlingen via een zelfgekozen krantenartikel een ‘verkeersveiligheidsboodschap’ aan hun klasgenoten. Ze denken na over en verwoorden de verschillende gevolgen van het verkeer.

 • Lager onderwijs - 3de graad

Pagina's