Lesfiches

Verkeersborden: lesfiche

In deze les leren de leerlingen de betekenis van de belangrijkste verkeersborden voor voetgangers en fietsers. Ze kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeersborden en via een verkeersbingo leren ze op ene ludieke manier wat z emoeten doen als ze een bepaald verkeersbord tegenkomen.

OPGELET: bij deze lesfiche horen 4 bijlagen! Je kan deze hier apart downloaden.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 1 (borden sorteren)

Bijlage 1 bij lesfiche Verkeersborden: borden sorteren. 

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 2 (werkblad)

Bijlage 2 bij lesfiche Verkeersborden: werkblad voor de leerlingen.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 3 (bingokaarten)

Bijlage 3 bij de lesfiche Verkeersborden: bingokaarten

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Verkeersborden: bijlage 4 (betekeniskaartjes bingo)

Bijlage 4 bij de lesfiche Verkeersborden: betekeniskaartjes bingospel.

  • Lager onderwijs - 1ste graad

Zone 30

Op vele plaatsen waar autobestuurders de weg delen met voetgangers en fietsers geldt een zone 30: schoolomgevingen, woonwijken, dorpscentra... 
Mensen moeten zich nauurlijk aan deze maximumsnelheid houden. Daarom is het belangrijk om ook je leerlingen bewust te maken van het nut van een zone 30. Zij kunnen de boodschap vervolgens doorgeven aan hun ouders, grootouders ...

  • Lager onderwijs - 2de graad

Zone 30: bijlage 1 (kwartetspel)

Bijlage bij de lesfiche Zone 30.

  • Lager onderwijs - 2de graad

Zone 30: bijlage 2 (kleurplaat)

Bijlage 2 bij de lesfiche Zone 30. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Zone 30: bijlage 3 (powerpoint)

Hieronder vind je in pdf-formaat de powerpoint bij de lesfiche Zone 30. Wil je graag het ppt-bestand, stuur dan een mailtje naar verkeeropschool@vsv.be

  • Lager onderwijs

Lesfiche Ik beloof me veilig naar school te verplaatsen

Aan het begin van het schooljaar maken duizenden leerlingen de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Dat heeft als gevolg dat ze vaak op een andere manier en in een nieuwe omgeving van en naar school gaan. Met deze les maak je leerlingen bewust van de risico’s die ze onderweg lopen en spoor je hen aan om zelf actie te ondernemen.

  • Secundair onderwijs - 1ste graad

Pagina's