Lesfiches

Gedrag in de schoolomgeving: lesfiche 2e graad

In deze les analyseren leerlingen van de tweede graad het verkeersgedrag in de schoolomgeving. Met een klasgesprek, aanvuloefeningen en stellingen brengen ze de problemen in kaart en proberen ze er ook een oplossing voor te vinden. 

  • Lager onderwijs - 2de graad

Bromfiets

Met de brommer

Vanaf hun 16e mogen jongeren met een bromfiets rijden. Die zijn heel populair, maar ze hebben een slechte reputatie op vlak van verkeersveiligheid. In deze lesfiche gaan we daar dieper op in en beantwoorden we vragen zoals: Wat zijn de risico’s? Wat kan de chauffeur of passagier doen om ze te verkleinen? Wat zijn de verschillen met een fiets?

  • Secundair onderwijs - 3de graad

Voortbewegingstoestellen: lesfiche 3e graad

Hoverboards, (elektrische) steps, monowheels, skates en skateborden: we zien meer en meer voortbewegingstoestellen in het straatbeeld. Ze worden ook steeds vaker door kinderen gebruikt om naar school te gaan. Weten zij waar ze moeten rijden met hun toestel? Hoe ze zich moeten beschermen? Wat de wegcode precies zegt over hun plaats op de weg? Deze les, die start met een praktijkparcours op de speelplaats, geeft een antwoord op deze vragen.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Voortbewegingstoestellen: bijlage 1 (afbeeldingen)

De foto's om af te printen bij de lesfiche 'Voortbewegingstoestellen en positie op de weg' voor de derde graad.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Voortbewegingstoestellen: bijlage 2 (werkblad)

Het werkblad voor de leerlingenbij de lesfiche 'Voortbewegingstoestellen en positie op de weg' voor de derde graad.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Voortbewegingstoestellen: bijlage 3 (oplossingen werkblad)

De oplossingen van het werkblad bij de lesfiche 'Voortbewegingstoestellen en positie op de weg' voor de derde graad.

  • Lager onderwijs - 3de graad

Plaats op de weg

Deze les is gebaseerd op een krantenartikel dat leerlingen doet nadenken en discussiëren over de juiste en veiligste plaats op de weg. 

  • Secundair Onderwijs

Preborden

Lesactiviteiten voor de derde kleuterklas om kennis te maken met de verschillende vormen en kleuren van verkeersborden. De betekenis van de verschillende soorten borden kan je in de klas al oefenen met de hulp van preborden. Dat zijn educatieve borden die door hun vorm en kleur lijken op de echte verkeersborden. Preborden wijzen kleuters op afspraken rond een bepaalde klas- of schoolsituatie (ik mag / ik mag niet / ik let op / ik moet). Zo worden ze voorbereid op de introductie van de echte verkeersborden.

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 1: preborden

Vier preborden per soort (verbod, gebod, gevaar, aanwijzing) om uit te knippen, te plastificeren en op te hangen in de klas. 

  • Kleuteronderwijs

Preborden bijlage 2: blanco preborden

Blanco borden waarmee je zelf preborden kan maken die van toepassing zijn op je klassituatie (bv. Let op plassen, ik mag hier niet eten/drinken, Ik moet hier mijn neus snuiten, ik moet mijn handen wassen, hier mag ik met de blokken spelen, ik moet hier stil zijn,...)

  • Kleuteronderwijs

Pagina's